Online kansspelen naar 20% belasting

Casino Bonus: 711 CASINO €711,-

Online kansspelen zoals poker, casinospelen of sportweddenschappen zijn op dit moment niet legaal, terwijl honderden mensen dit dagelijks spelen. Vanaf 2015 kunnen bedrijven in Nederland, indien ze voldoen aan strenge voorwaarden, online kansspelen aanbieden. Door het reguleren van de online kansspelmarkt wordt beter in de gaten gehouden hoeveel mensen spelen en wie er kansspelen aanbieden in Nederland, daarnaast kan de overheid eisen stellen aan bedrijven die in aanmerking willen komen voor een vergunning. De voorwaarden die aan de vergunning worden gesteld hebben met name betrekking op het voorkomen van kansspelverslaving, fraude en criminaliteit. Via een passend en attractief kansspelaanbod wordt de speler geleid naar een gereguleerd aanbod met waarborgen voor consumentenbescherming en tegen kansspelverslaving en criminaliteit.

Welke kansspelen mag je online aanbieden?

Het is van groot belang rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen in het spelaanbod en wijzigingen in de behoeften van consumenten. Daarom zijn er in de wet geen beperkingen ten
aanzien van spelsoorten die mogen worden aangeboden . Wel zullen regels worden gesteld ten aanzien van de kansspelen die mogen worden georganiseerd. Hierbij kan worden gedacht aan
pokerspelen, casinospelen, automatenspelen en Sportweddenschappen. Dit zijn de huidige meest populaire spelen, die vanuit het oogpunt van kanalisatie regulering behoeven.

Hoe wordt toegezien op de kansspelverslaving?

Iedereen die wil deelnemen aan kansspelen op afstand, moet dit op een verantwoorde en betrouwbare manier kunnen doen. Verslaving is een inherent risico bijkansspelen. Het voorkomen van kansspelverslaving is daarom een belangrijke doelstelling van het kansspelbeleid. Het internet biedt meer mogelijkheden dan de fysieke wereld omdat het speelgedrag van een speler digitaal wordt
vastgelegd. Hierdoor kunnen probleemspelers eerde en maatregelen genomen worden.
Vergunninghouders moeten aan strikte voorwaarden voldoen om kansspelverslaving tegen te gaan. Zo is in de wet een zorgplicht opgenomen voor de vergunninghouder om spelers te helpen in het
onder controle houden van hunspeelgedrag. Hiervoor moet de vergunninghouder verschillende maatregelen nemen gericht op preventie en op interventie. De kansspelautoriteit houdt toezicht
op de naleving. Concrete voorbeelden van preventieve maatregelen zijn:
• Speler tijdens het spel wijzen op zijn spelgedrag (tijdsklok, inzet, verlies in beeld brengen)
• Het matigen of zelfs uitsluiten van spelers bij risicovol gedrag.
• Uitsluiten van probleemspelers door middel van een centraal register.
• Informatie verstrekking door de aanbieder aan spelers over de gevaren van kansspelverslaving

De Kansspelautoriteit (KSA) ziet toe op de naleving van de vergunningsvoorwaarden door de aanbieder. Hieronder vallen ook de preventieve maatregelen die aanbieders moeten nemen.

Welke belastingtarieven zijn er van toepassing op speler en aanbieder in het nieuwe systeem?

Aanbieders van kansspelen op afstand die een vergunning hebben betalen 20% kansspelbelasting over het bruto spelresultaat. Spelers die spelen bij een aanbieder zonder een vergunning betalen 29% kansspelbelasting over het positieve verschil tussen in een kalendermaand gewonnen prijzen en gedane inzetten.

Waarom is er een ander belastingpercentage voor onlineaanbieders dan voor bijvoorbeeld loterijen?

Een randvoorwaarde voor een hoge kanalisatiegraad bij online kansspelen is dat de kosten, die een vergunninghouder voor een verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod moet maken, realistisch blijven.

Uit onderzoek is gebleken dat een rechtstreeks verband bestaat tussen de kosten die een vergunninghouder moet maken en de kanalisatiegraad. Ook blijkt uit de regulering in andere Europese landen (o.a. Frankrijk, Spanje en Duitsland), dat aanbieders om bedrijfseconomische redenen besluiten geen vergunning aan te vragen, wanneer de kosten daarvan niet redelijkerwijs kunnen worden terugverdiend.
Om de positie van legale aanbieders van online kansspelen te versterken en om kanalisatie te bevorderen, wordt het tarief van de kansspelbelasting op legale kansspelen op afstand op 20% gesteld.

Wanneer kan ik legaal online gokken?
In 2015 wordt gestart met de verdeling van de eerste vergunningen voor kansspelen op afstand, waardoor het legaal spelen mogelijk is.
Dit is nog afhankelijk van het parlementaire proces.

Na te lezen op:
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/05/22/faq-s-online-kansspelen/factsheet-kanspelen-online.pdf