STIOG nederland

Casino Bonus: 711 CASINO €711,-

PERSBERICHT Stichting Online Gaming Nederland (STIOG)
Internet kansspelmarkt biedt ‘positie document’ aan staatssecretaris F. Teeven aan.

Nederlandse online kansspelmarkt goed te regulieren

De omvangrijke vraag van de Nederlandse consument naar online poker, casinospelen, weddenschappen en bingo, kan – als aan een aantal kernvoorwaarden wordt voldaan- op een goede manier worden gereguleerd, zowel kwantitatief, als kwalitatief en met een attractief aanbod.
Dat is, kort gezegd, de kern van het ‘position paper’ dat de Stichting Online Gaming Nederland (STIOG) heeft overhandigd aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. F. Teeven. STIOG, waar grote Europese aanbieders van online gaming en grote Nederlandse mediaconcern zijn verenigd, geeft in dit document de randvoorwaarden aan om een goed aanbod van online kansspelen in Nederland mogelijk te maken.
Vertrekpunt voor de position paper van STIOG is de passage, behorende bij het regeerakkoord, waarbij per 2012 vergunningverlening voor de exploitatie van internet kansspelen wordt geïntroduceerd en waarbij een jaarlijkse opbrengst van 10 miljoen euro wordt verwacht.
STIOG vertegenwoordigt een representatieve groep marktpartijen die zestig tot zeventig procent van de nog niet gereguleerde internet kansspelmarkt in Nederland beheerst. Om de doelstellingen van het regeerakkoord ook daadwerkelijk te halen, moet de regulering van de online kansspelmarkt naar het oordeel van STIOG gebaseerd zijn op de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden:

  1. Toepassing van de voorwaarden van de zogenaamde ‘CEN overeenkomst’ , dat is het Europees Comité voor Normalisatie. De CEN-overeenkomst kan dienen als basis voor het opstellen van criteria en voorwaarden om tot een veilige, consumentvriendelijke en betrouwbare internet kansspelmarkt te komen.
  2. Het kanaliseren van de omvangrijke vraag naar online casinospelen, weddenschappen, poker en bingo door middel van een transparant vergunningstelsel zonder limiet. Vergunningen voor het aanbieden van kansspelen op internet moeten worden verleend aan elke aanbieder die voldoet aan de gestelde criteria. STIOG benadrukt dat er geen limiet moet worden gesteld aan het aantal vergunningen. Indien er sprake is van overtreding van een vergunningvoorschrift, kan de vergunning worden ingetrokken.
  3. Optimalisatie van afdrachten aan de Staat door een heffingsplicht bij de aanbieder (en dus niet bij de speler). Een redelijk en werkbaar belastingtarief over de brutowinst. Een te hoog belastingtarief wordt doorberekend aan de consument waardoor het voor de Nederlandse consument attractief wordt om te (blijven) spelen buiten het Nederlandse vergunningenbeleid.
  4. Operationele eisen afgestemd op de realiteit van e-commerce.
  5. De consument moet op een website van een Nederlandse vergunninghouder toegang blijven houden tot een internationaal netwerk, zodat hij of zij wereldwijd kan spelen. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van het aanbod, maar het sluit ook aan bij het heffen van kansspelbelasting op de brutowinst van de aanbieder, ongeacht waar de consument zich in het ‘open netwerk’ bevindt.
  6. Flexibele en een gelijktijdige en zo spoedig mogelijke omschakeling van de ‘.com’ naar de ‘.nl’ omgeving.
  7. Regulering van de wederzijdse en aanvullende belangen tussen sport en sportweddenschappen leidt tot een grotere waarborg voor de integriteit en financiering van de sport. Met veel nieuwe kansen voor amateur- en profsport.
  8. Minder onnodige restricties opleggen aan promotionele kansspelen, zoals stem-, bel- en win-spellen. Een helder mediabeleid voeren met betrekking tot online kansspelen.
  9. Preventieve handhaving van de wet: de markt wordt zichtbaar door effectieve controle en toezicht. STIOG staat achter de oprichting van een Kansspelautoriteit. Repressieve handhaving zal zich moeten richten op het blokkeren van werving en reclame door niet-vergunninghouders.

Ter verdere onderbouwing van het position paper komt STIOG op korte termijn met een uitgebreide rapportage over de marktcijfers in Nederland, mede gebaseerd op internationaal onderzoek. Verwachting is dat het kabinet medio maart met een brief naar de Kamer komt. STIOG heeft vernomen dat het kabinet voornemens is om het wetsvoorstel voor de regulering van de online kansspelmarkt nog voor het zomerreces bij de Tweede Kamer in te dienen.

Het complete ‘position paper’ is voor de pers beschikbaar. Een exemplaar kan worden verkregen bij het secretariaat van STIOG.
Meer informatie over de position paper en STIOG kunt u verkrijgen bij Robin Linschoten, hoofd public affaires van STIOG.
Stichting Online Gaming Nederland
T: +31 (0) 35 7070035
F: +31 (0) 35 7070050
Email: info@stiog.nl
Website: www.stiog.nl

Bron: ANP

Categorie: Geen categorie