Kansspelbelasting gokkasten te Hoog

Casino Bonus: 711 CASINO €711,-

Het hof heeft geoordeeld dat de heffing van kansspelbelasting over de opbrengst van kansspelautomaten strijdig is met het grondrecht op ongestoord genot van eigendom. Dit grondrecht is opgenomen in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Dit valt te lezen bij rechtspraak.nl onder vermelding Heffing kansspelbelasting bij speelautomaten strijdig met EVRM. Wellicht moet de Nederlandse schatkist vele miljoenen aan kansspelbelasting terugbetalen aan exploitanten van gokkasten. De rechter vindt dat de fiscus de heffing van 29 procent op de bruto-omzet van speelautomaten bij de invoering in 2008 veel te hoog heeft vastgesteld.

De wetgever was er destijds ermee bekend dat ten minste een substantieel deel van de exploitanten (de exploitanten van kansspelautomaten in de horeca) met hun exploitatieactiviteiten in een structurele verliespositie terecht zou (kunnen) komen. De wetgever heeft dat risico bewust aanvaard. Het hof is van oordeel dat een dergelijk effect een ernstige inbreuk op het eigendomsgrondrecht van deze exploitanten oplevert. Het vindt die inbreuk zo ernstig dat de wetgever destijds niet heeft kunnen volstaan met het vermelden van een aantal mogelijkheden tot compensatie van het economische effect van deze wetgeving.

De wetgever heeft daarbij namelijk nagelaten om het realiteitsgehalte van deze mogelijkheden nader te onderzoeken en/of te kwantificeren. Daardoor heeft de wetgever de ruime beoordelingsmarge die hem in beginsel toekomt, overschreden. En daarom voldoet deze wetgeving niet aan het vereiste van de zogenoemde ‘fair balance’.
Het hof een nader onderzoek gelast naar de vraag of aan de procederende exploitanten schadevergoeding moet worden toegekend.